Budowa domu bez pozwolenia - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Budowa domu bez pozwolenia

30 marca 2023

29 marca 2023 roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane dotyczący wprowadzenia jednolitej procedury w przypadku budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m². Czyli będziemy mogli budować dom jednorodzinny bez uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Oczywiście ( jak zwykle) z pewnymi ograniczeniami.

Bez pozwolenia na budowę budować będzie mogła jedynie osoba fizyczna, budynek będzie mógł mieć maksymalnie dwie kondygnacje i obowiązkowym uczestnikiem procesu będzie kierownik budowy.

Kierownik budowy będzie obowiązkowy

Zmiany w prawie budowlanym mają nastąpić w 2023 roku.