Kilka słów o rynku powierzchni biurowych w Warszawie - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Kilka słów o rynku powierzchni biurowych w Warszawie

4 maja 2022

Zgodnie z prognozami w Warszawie w 2022 roku planowanych jest oddanie tylko 220 000 mkw. powierzchni biurowych. Już w pierwszym kwartale tego roku oddano do użytku biurowce dysponujące  93 400 mkw. powierzchni.  Za ponad połowę dostarczonej na rynek powierzchni odpowiada kampus biurowy Forest zlokalizowany przy ul. Burakowskiej 14, gdzie w marcu oddana został do użytku wysoka na 120 metrów wieża oferująca 55 tys. mkw. przestrzeni. Blisko 19 278 mkw powierzchni biurowej oferuje budynek C kompleksu LIXA zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka, Karolkowej i Giełdowej

Taka ilość powierzchni stanowi spadek o prawie 1/3 w porównaniu do 2021 kiedy oddano 325 000 mkw. powierzchni w 16 projektach. Największymi biurowcami oddanymi w 2021 roku były Warsaw Unit  o powierzchni 56 400 mkw. Skyliner oraz Generation Park Y, oba o powierzchni ok. 44 000 mkw.

Łączna powierzchnia we wszystkich warszawskich biurowcach to ponad 6,2 mln mkw. z czego dostępnych w I kwartale tego roku dostępnych było ok. 760 000 mkw. Zatem wskaźnik pustostanów wynosił 12,2%.

Transakcje w I Q 2022

W I kwartale 2022 zarejestrowano transakcje najmu na poziomie 273,2 tys. mkw z czego więcej niż 50 % stanowią nowe umowy, a ponad 43 % to renegocjacje i ekspansja. Największe zarejestrowane transakcje to nowa umowa najmu ( przednajem) 34 000 mkw. banku PKO BP w biurowcu SKAYSAWA realizowanym przez PHN przy ul. Świętokrzyskiej oraz 30 000 mkw biur w Forest Tower również dla firmy z sektora bankowego. Największą renegocjację i ekspansję przeprowadziła Grupa ING przedłużając umowę 23,5 mkw. w biurowcu Plac Unii.

W 2021 roku władze Warszawy wydały 6 decyzji o warunkach zabudowy i tylko dwa pozwolenia na budowę biurowców.  Złożone zostało 7 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Ta stosunkowo niewielka aktywność powinna doprowadzić w najbliższych latach do powstania tzw. luki podażowej. Wszyscy uczestnicy rynku uważnie obserwują skutki wywołane przez pandemię Covid-19, w tym zmianę systemu pracy ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową. Niepewność związana z wojną w Ukrainie, napływ uchodźców z równoczesnym odpływem mężczyzn zatrudnionych w budownictwie, relokacje biznesu nad Wisłę, gwałtowny wzrost inflacji do dwucyfrowego poziomu, kilkudziesięciu procentowy wzrost cen materiałów budowlanych i energii to aktualnie główne czynniki które wpływają na rynek nieruchomości.

Trendy na rynku biurowców

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że lata 2022  i 2023 będą pod względem podaży powierzchni biurowej w nowo oddawanych obiektach najsłabsze w historii. Pomimo zmniejszającej się podaży, raczej nie należy spodziewać się znaczącej presji na stawki czynszu najmu z przyczyn wymienionych w poprzednim akapicie oraz z uwagi na znaczną ilość powierzchni biurowej przeznaczonej do podnajmu. Wg różnych szacunków ilość powierzchni do podnajmu wynosi od 85 do 120 tys. mkw. Pewny jest natomiast znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych co z kolei będzie preferowało wynajem nowoczesnej nisko-kosztowej powierzchni.