Magazyny na topie - magazyny, rynek inwestycyjny LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Magazyny na topie

9 października 2020

Magazyny za 740 mln euro – taka była wg wstępnych analiz Savillsa wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości magazynowych w trzecim kwartale 2020 roku, co stanowi zdecydowaną większość całkowitej wartości w tym okresie szacowaną na niewiele ponad 1 mld euro. Od początku roku 2020 wartość transakcji, których przedmiotem były magazyny i centra logistyczne osiągnęła poziom prawie 1,9 mld euro.

Pomimo, że sektor magazynowy osiągnął 200 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu za rok 2019 to cały sektor nieruchomości komercyjnych zanotował 43 % spadek.