Nadchodzi zmierzch wieczystego użytkowania. - wieczyste użytkowanie LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Nadchodzi zmierzch wieczystego użytkowania.

31 marca 2023

Rząd przyjął ustawę umożliwiającą wykup firmom i spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom wieczystego użytkowania gruntów na własność.

Odmiennie niż w 2019 roku, gdzie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności z mocy prawa, w tym przypadku zainteresowane podmioty będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Ustawa przewiduje że użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 roku, będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku urząd będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Ustawa wprowadza odpłatności za grunt w rynkowej wartości. Cena wykupu przy jednorazowej wpłacie ma wynieś 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, a cena za grunt docelowo to równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu.

Przewidywana jest też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat jako 25-cio krotność dotychczasowej opłaty rocznej.