Priorytety mieszkaniowe dla rządu – raport deweloperów - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Priorytety mieszkaniowe dla rządu – raport deweloperów

20 grudnia 2023

Pracodawcy RP i Polski Związek Firm Deweloperskich zorganizowali konferencję prasową zatytułowaną „Priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu”. Przedstawiono na niej krótki raport, sporządzony przez Platformę Mieszkaniowo-Budowlaną – ­organ złożony z grona ekspertów w zakresie rynku nieruchomości. Co zawiera w sobie zaprezentowany raport i jakie są te wspomniane priorytety mieszkaniowe?

            Na samym wstępie autorzy zauważają, że rynek mieszkaniowy w Polsce znajduje się w stanie kryzysu. Ma on być spowodowany niewystarczającą liczbą budowanych w kraju mieszkań, co prowadzi m.in. do wzrostu cen nieruchomości i bezrobocia. Dlatego wskazane w raporcie priorytety mieszkaniowe mają poprawić tę sytuację.

Autorzy identyfikują kilka najpilniejszych kwestii. Deweloperzy oczekują na jasną deklarację w zakresie utrzymania finansowania programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Ponadto ich zdaniem konieczne jest uzgodnienie poziomu dofinansowania mieszkań TBS wraz z prognozą na rok 2024. Trzecią ważną kwestią jest natomiast określenie stanowiska rządu dot. zamrożonych gruntów mieszkaniowych należących do Skarbu Państwa.

W następnej części raport przedstawia zaś cztery podstawowe priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu:
1) Opracowanie spójnej, zrozumiałej, kompleksowej i długofalowej polityki mieszkaniowej we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.
2) Przywrócenie gminom prawa do autonomicznego kształtowania polityki parkingowej i wycofanie ustawy wprowadzającej rygorystyczne, odgórne normy dot. budowy parkingów. Rozwiązanie to ma odblokować możliwość zagospodarowania zamrożonych obecnie gruntów.
3) Wprowadzenie ograniczeń w zakresie składania nieuzasadnionych odwołań od pozwoleń na budowę.
4) Przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych wraz z podwyższeniem stawki amortyzacji dla budynków mieszkalnych do poziomu 6% (obecnie zaś wynosi on 1,5%)

Autorzy raportu zaznaczają, że przedstawione przez nich postulaty pomogą ustabilizować sytuację na rynku mieszkaniowym. Ponadto pomogą one rozwiązać najistotniejsze problemy, z którymi się obecnie zmaga.

Raport wraz z pełną listą nazwisk jego autorów znaleźć można natomiast w tym miejscu.