Zmiany w prawie budowlanym 2020 - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Zmiany w prawie budowlanym 2020

26 stycznia 2020

Sejm w czwartek 23 stycznia 2020 roku przyjął ustawę zmieniającą prawo budowlane. Zmiany dotyczą przyspieszenia i uproszczenia procesu inwestycyjno – budowlanego. Zmniejszono ilość potrzebnych dokumentów i pozwolenie na budowę nie będzie konieczne dla mniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Uproszczenie procesu budowlanego

Projekt budowlany będzie składał się tylko z trzech części a) projektu zagospodarowania terenu lub działki, b) projektu technicznego ( który będzie można złożyć w urzędzie przy zgłoszeniu zakończenia robót lub wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie i c) projektu architektoniczno – budowlanego

Pozwolenie na budowę nie dla każdej inwestycji

                Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zostały: budowa przydomowego tarasu naziemnego, instalacji gazowej na zewnątrz lub wewnątrz budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, urządzenia melioracji wodnej oraz budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m (położonych w całości na gruntach rolnych), wpłatomaty, biletomaty, paczkomaty i wszelkiego rodzaju automaty – sprzedające, przechowujące przesyłki, służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Legalizacja samowoli budowlanej

                Po wejściu w życie nowych przepisów samowole budowlane, których budowę zakończono co najmniej 20 lat przed zgłoszeniem, będzie można zalegalizować według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury ( samo procedura ma by ć bezpłatna natomiast wysokość opłaty legalizacyjnej ma pozostać na dotychczasowej wysokości i jest ona zależna od rodzaju budynku i jego wieku) . Konieczne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oświadczenia o terminie zakończenia budowy oraz oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane.