Sprzedaż mieszkania bez podatku - jakie warunki należy spełnić? - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Sprzedaż mieszkania bez podatku – jakie warunki należy spełnić?

29 marca 2024

Inwestycja w nieruchomość mieszkalną może jawić się jako niezwykle atrakcyjna forma ulokowania swojego kapitału. Daje ona bowiem naprawdę dużą pewność, gwarantując inwestującemu zadowalające efekty i zyski. Jednak decydując się na poruszanie po rynku nieruchomości mieszkalnych należy mieć świadomość, że czekać mogą na nas pewne „pułapki”. Jedną z nich jest właśnie kwestia podatkowa. Czy kupno, a następnie sprzedaż mieszkania bez podatku jest możliwa?

Na początek należy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie – w jakiej sytuacji płacimy podatek przy transakcji sprzedaży mieszkania? Pierwszym warunkiem jest długość czasu, który upłynął od momentu nabycia nieruchomości. I tak dochód uzyskany w wyniku sprzedaży mieszkania przestaje być opodatkowany po 5 latach od transakcji. Czas ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym właściciel nabył dane lokum.

Drugim warunkiem jest kwota, za jaką sprzedano mieszkanie. I tak podatkiem nie będzie obciążona jakakolwiek transakcja, w której to samo lokum właściciel sprzedał za niższą kwotę, niż kupił. Opłata więc naliczona jest tylko w przypadku sprzedaży mieszkania, w wyniku której dotychczasowy właściciel nieruchomości uzyskał określony przychód.

Jest to zatem podatek od przychodu. Oznacza to, że od sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania należy odjąć kwotę, za jaką dotychczasowy właściciel je nabył. Od powstałej w tej sposób różnicy następnie należy zapłacić 19% podatek. Zatem hipotetycznie – w przypadku mieszkania kupionego za 700 000 złotych i sprzedanego za milion, stawka opłaty wyniesie wspomniane 19% z 300 000, a więc 57 000 złotych.

Warto jednak nadmienić, że jest jeszcze inny sposób, by uniknąć zapłacenia tego podatku. Można zrobić to korzystając również z ulgi mieszkaniowej. By ją otrzymać, należy przeznaczyć uzyskany w wyniku sprzedaży nieruchomości przychód na tzw. „własny cel mieszkaniowy”. Czym on jest? W największym skrócie to inwestycja w zakup innego lokum mieszkalnego, domu, lub gruntu pod budowę tego typu nieruchomości. „Własnym celem mieszkaniowym” może być również spłata kredytu, zaciągniętego na zakup lokum, czy remont lub renowacja innej, należącej do właściciela nieruchomości.

Można zatem uniknąć zapłacenia podatku również w taki sposób. Co jednak ważne – uzyskaną kwotę przychodu należy przeznaczyć na dany cel mieszkaniowy w ciągu maksymalnie 3 lat od uzyskania wspomnianej ulgi.

Sprzedaż mieszkania bez podatku możliwa jest również w przypadku nieruchomości odziedziczonych w spadku. Tu jednak jest pewien warunek – poprzedni właściciel danego lokum musiał być w jego posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat.